Firmamız, Yusuf Genç adı altında 1972 yılında 30 m²’lik bir mekanda motorin ile çalışan hızar ile meslek hayatına başlandı. 1986’da doğrama – çatı mobilya işine geçiş yapılmıştır. 90’lı yılların başlarında ahşap kapı pencere üretiminin yerini PVC pencere – kapıya bırakmasıyla plastik sektörüne yavaş yavaş bir geçiş yapılarak 2002’de PVC kapı pencere üretimine tam anlamıyla ağırlık verildi. 2004’te PVC işlerine ek olarak aksesuar satışına başlanmış olup çeşitli distribütörlükler alınmıştır. 2009’da kapı – pencere yardımcı elemanları olan lambri ve çıta üretimine başlandı.

2010 – 2012 yılları arasında makine kısmı ikiye katlanıp lambri üretimi artışına bağlı olarak 2014 yılı sonunda da profil üretimine geçilmiştir. Firmamız şu an Lambri üretimini 2500 m² kapalı alanda, PVC kapı pencere üretim kısmını ise 700 m² ’lik alanda yapmaktadır.

Yaptığı tüm faaliyetleri uygulamaya koyduğu yönetim sistemine uygun bir şekilde gerçekleştiren firmamız, uzman, eğitimli ve deneyimli kadrosuyla yasal şartlar ve mevzuatlara uygun üretim gerçekleştiren ve sürekli yasal şartları takip eden, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyeti için tüm kaynakları etkin kullanan, kendisini sürekli geliştiren, çağdaş yönetim anlayışını, tüm firma geneline yayan, tüm çalışanlarının eğitimli olmasına önem gösteren, doğal kaynak kullanımını amaçlayan, çevre konusunda duyarlı ve yasal şartları yerine getiren, üretim şartlarını kendisine prensip edinen,ve Her Zaman Tercih Edilen Bir KURULUŞ Olmayı benimsemiş ve amaç edinmiştir.

Faaliyet gösterdiğimiz her sektördeki ürün ve hizmetlerimizde, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun, dünya standartlarında, çevre dostu ürünler geliştirerek sürdürülebilir bir büyüme ile yaşama değer katacak ürün ve hizmetler üretmek.

Toplumsal ve ekonomik yaşamda bireyin refah ve istikrarına etkin olarak katkı yapacak ticari ve endüstriyel platformlarda verimli ve sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesini sağlamak.

Şirketimizin ana ilkesi müşteri memnuniyeti ve mutluluğudur. Bunu başarabilmek için gelişen müşteri taleplerini doğru tespit etmek, uygun fiyat vermek, ürünü hatasız ve tam zamanında göndermek uygulamak ana kuraldır. Hedefimiz müşterilerin, çalışanların ve ilişkide bulunduğumuz üçüncü kurumların yaşam kalitesini yükseltmek ve katkıda bulunmaktır. Yaşayabilmek ve rekabet gücümüzü ortaya çıkarmak için verimli çalışmalı ve kaynakları etkin kullanmalıyız. Gerekli çalışmaları yaparken çalıştığımız ortamın ve yaşadığımız çevrenin temiz, emniyetli ve düzenli; ilişkilerimizin ise saygılı ve uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Başarıya giden yol eğitimdir. Müşteriye en iyi hizmeti, kaliteli ürünü sunabilmenin ortak bir bilince gelmesi ancak eğitimle sağlanabilir.

Win Sam Plast sektöründe en mükemmeli yakalama hedefi ile;

Teknolojinin avantajlarını en doğru ve en iyi şekilde kullanarak sektöründe kusursuz işler gerçekleştirmeyi,

İşlerin yapımı sırasında yasa, yönetmelik, standart, tüzük ve gereklerini yerine getirerek İşçi Güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri almayı ve işlerin standartlara uygun olarak yapımını sağlamayı,

Firma çalışanlarına sağlanan motivasyon ile performans ve verimlilği arttırmayı,

Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için, kadrosunda yeterlilik ve eğitim ile sürekli gelişimi sağlamayı,

Dünyada ve sektöründe atmış olduğu her yeni ve doğru adım ile öncü bir kuruluş olmayı,

Şirketimizi bulunduğumuz sektörün en güvenilir ve saygın şirketlerinden biri haline getirmek için çalışanlarımızın üstün çaba ve özveri göstermeye devam edeceğine inanıyoruz.

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak için başarıyı temel alan bir uygulama yürütüyoruz. Başarıya ancak bilgili, deneyimli, işini kendisine meslek edinmiş ve motive olmuş çalışanlarla ulaşılacağına inanan şirketimiz personeline sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlar. Bu yolla farklılığını da ortaya koyan şirketimiz, başarıya giden yolun, profesyonel ve nitelikli kişilerden oluşan bir takım yaratmaktan geçeceğinin inancıyla herkese fırsat eşitliği sunmaktadır. Aramıza katılan ve takımımızın bir parçası olan çalışanlarımızın, kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla sahip oldukları mevcut yetkinliklerin yanı sıra, kariyerlerini geliştirmeleri için edinmeleri gereken eğitim için gerekli fırsatlar sağlanır.

  • Şirketimizin ileriye dönük hedef ve stratejileri doğrultusunda, organizasyon yapısını dinamik tutarak, değişimlere hazır olmayı sağlamak.
  • Kurumsal başarıya ancak eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimci, enerjik, bireysel gelişimi ilke edinmiş ve şirket gelişimini hedefleyen çalışanlarla ulaşacağına inanan şirketimizde personel memnuniyetini üst noktada tutmayı hedeflemek.
  • Çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı sağlamak ve gelişimi için fırsatlar sunmak.
YUKARI